Етем Е24

Етем Е24

Разработката на профила Етем 24 е от екип съставен от изцяло български специалисти. Осигурена е пълна въздухонепроницаемост и водонепроницаемост.
Топлоизолационният коефициент е 2.34 W/m2K.
Имате възможност да изберете цвят от цветова гама по RAL.


Website Created by SEO Web design